• Privacy beleid

  Laatst bijgewerkt: 14 november 2020

   

  Dit privacy beleid beschrijft ons beleid en onze procedures met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw gegevens wanneer u de dienst gebruikt en schept duidelijkheid over uw privacy rechten en hoe de wet u daarin beschermt. Wij gebruiken uw persoonsgegevens om de onze service te kunnen leveren en eventueel te verbeteren. Door gebruik te maken van deze dienst gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit privacy beleid.

   

  Interpretatie en definities

  Interpretatie

  De woorden waarvan de beginletter met een hoofdletter is geschreven, hebben een betekenis die onder de volgende voorwaarden wordt gedefinieerd. De volgende definities hebben dezelfde betekenis, ongeacht of ze in het enkelvoud of in het meervoud voorkomen.

   

  Definities

  In het kader van dit privacy beleid:

  • ‘Account’ betekent een uniek account dat voor u is aangemaakt om toegang te krijgen tot onze Service of delen van onze Service.
  • ‘Bedrijf’ (in deze Overeenkomst aangeduid als ‘het Bedrijf’, ‘Wij’, ‘Ons’ of ‘Onze’) verwijst naar Babbuli producten, gevestigd aan de Pompstraat 1B te Schijndel.
  • ‘Cookies’ zijn kleine bestanden die door een website op uw computer, mobiel apparaat of een ander apparaat worden geplaatst en die de details van uw browsegeschiedenis op die website bevatten onder de vele toepassingen ervan.
  • ‘Land’ verwijst naar: Nederland.
  • ‘Apparaat’ betekent elk apparaat dat toegang heeft tot de Service, zoals een computer, een mobiele telefoon of een digitale tablet.
  • ‘Persoonsgegevens’ betreft alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare persoon.
  • ‘Dienst’ verwijst naar de Website.
  • ‘Serviceprovider’ betekent elke natuurlijke of rechtspersoon die de gegevens namens het Bedrijf verwerkt. Het verwijst naar derde bedrijven of personen die in dienst zijn van het Bedrijf om de Service te vergemakkelijken, om de Service namens het Bedrijf te leveren, om diensten met betrekking tot de Service uit te voeren of om het Bedrijf te helpen bij het analyseren van de manier waarop de Service wordt gebruikt.
  • ‘Sociale Media Dienst’ van derden verwijst naar elke website of elke sociale netwerkwebsite waar een Gebruiker kan inloggen of een account kan aanmaken om de Dienst te gebruiken.
  • ‘Gebruiksgegevens’ verwijzen naar gegevens die automatisch worden verzameld, hetzij gegenereerd door het gebruik van de Dienst, hetzij door de infrastructuur van de Dienst zelf (bijvoorbeeld de duur van een bezoek aan een pagina).
  • ‘Website’ verwijst naar Babbuli producten, toegankelijk via https://babbuli.com.
  • Met ‘U’ wordt bedoeld de persoon die toegang heeft tot, of gebruik maakt van de Service, of het bedrijf, of een andere rechtspersoon namens welke deze persoon toegang heeft tot of gebruik maakt van de Service, al naar gelang het geval.

   

   

  Verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens

  Soorten verzamelde gegevens:

   

  Persoonlijke gegevens

  Tijdens het gebruik van onze service kunnen wij u vragen ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of om u te identificeren. Persoonlijk identificeerbare informatie is niet beperkt tot:

  • Mailadres,
  • Voor- en achternaam,
  • Telefoonnummer,
  • Adres,

   

  Gebruiksgegevens

  Gebruiksgegevens worden automatisch verzameld bij gebruik van de Service. Deze kunnen informatie bevatten zoals het internetprotocoladres van uw Apparaat (bijvoorbeeld het IP-adres), het type browser, de browserversie, de pagina’s van onze Service die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die u op die pagina’s hebt doorgebracht, unieke apparaat identificaties en andere diagnostische gegevens.

   

  Wanneer u zich toegang verschaft tot de Service door, of via een mobiel apparaat, kunnen wij automatisch bepaalde informatie verzamelen, waaronder, maar niet beperkt tot, het type mobiel apparaat dat wordt gebruikt, de unieke ID van uw mobiele apparaat, het IP-adres van uw mobiele apparaat, uw mobiele besturingssysteem, het type mobiele-internetbrowser dat wordt gebruikt, unieke apparaat identificatie gegevens en andere diagnostische gegevens. Wij kunnen tevens informatie verzamelen die uw browser verstuurt wanneer u onze Service bezoekt of wanneer u toegang krijgt tot de Service door of via een mobiel apparaat.

   

   

  Traceertechnologieën en cookies

  We maken gebruik van cookies en soortgelijke traceertechnologieën om de activiteit op onze service te volgen en bepaalde informatie op te slaan. De gebruikte traceertechnologieën zijn bakens, tags en scripts om informatie te verzamelen en te traceren en om onze service te verbeteren en te analyseren. De technologieën die we gebruiken kunnen het volgende omvatten:

  • Cookies of Browser cookies. Een cookie is een klein bestand dat op uw Apparaat wordt geplaatst. U kunt uw browser opdracht geven om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer er een cookie wordt verzonden. Als u echter geen cookies accepteert, is het mogelijk dat u sommige delen van onze Service niet kunt gebruiken. Tenzij u de browser zo hebt ingesteld dat cookies worden geweigerd, kan onze Service gebruik maken van cookies.
  • Flash Cookies. Bepaalde functies van onze Service kunnen gebruik maken van lokaal opgeslagen objecten (of Flash Cookies) om informatie te verzamelen en op te slaan over uw voorkeuren of uw activiteit op onze Service. Flash-cookies worden niet beheerd door dezelfde browserinstellingen als die welke worden gebruikt voor browsercookies. Voor meer informatie over hoe u Flash-cookies kunt verwijderen, leest u ‘Waar kan ik de instellingen voor het uitschakelen of verwijderen van lokale gedeelde objecten wijzigen?’ Dit is beschikbaar op https://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html#main_Where_can_I_change_the_settings_for_disabling__or_deleting_local_shared_objects.
  • Web Beacons. Bepaalde onderdelen van onze Service en onze e-mails kunnen kleine elektronische bestanden bevatten die bekend staan als webbakens (ook wel clear gifs, pixeltags en single-pixel gifs genoemd) die het Bedrijf bijvoorbeeld in staat stellen om gebruikers te tellen die deze pagina’s hebben bezocht of een e-mail hebben geopend en voor andere gerelateerde website-statistieken (bijvoorbeeld het registreren van de populariteit van een bepaalde sectie en het verifiëren van de systeem- en serverintegriteit).

   

  Cookies worden beheerd door ons en kunnen ‘Persistent’ of ‘Session’ cookies zijn. Persistente cookies blijven op uw persoonlijke computer of mobiele apparaat staan wanneer u offline gaat, terwijl sessiecookies worden verwijderd zodra u uw webbrowser sluit.

   

   

  Meer informatie over cookies

  Cookies zijn essentieel om u te voorzien van diensten die beschikbaar zijn via de Website en om u in staat te stellen sommige van de functies ervan te gebruiken. Ze helpen om gebruikers te authentiseren en frauduleus gebruik van gebruikersaccounts te voorkomen. Zonder deze cookies kunnen de diensten waar u om heeft gevraagd niet worden geleverd. Wij gebruiken deze cookies alleen om u deze diensten te leveren.

   

   

  Cookies Beleid / Kennisgeving Acceptatiecookies

  Permanente cookies worden beheerd door ons met als doel te identificeren of gebruikers het gebruik van cookies op de Website hebben geaccepteerd. De door ons beheerde Functionaliteitscookies stellen ons in staat om keuzes te onthouden die u maakt wanneer u de website gebruikt, zoals het onthouden van uw inloggegevens of taalvoorkeur. Het doel van deze cookies is om u een meer persoonlijke ervaring te geven en om te voorkomen dat u bij elk gebruik van de Website uw voorkeuren opnieuw moet invoeren.

  Voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken en uw keuzes met betrekking tot cookies, kunt u terecht bij ons cookiebeleid of bij het gedeelte over cookies van ons privacy beleid.

   

   

  Gebruik van uw persoonlijke gegevens

  Het bedrijf kan de Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

  • Om onze Service aan te bieden en te onderhouden, inclusief om de gebruiksvriendelijkheid van onze Service te controleren.
  • Om uw account te beheren, c.q. uw registratie als gebruiker van de Service te beheren. De Persoonlijke Gegevens die u verstrekt kunnen u toegang geven tot verschillende functionaliteiten van de Service die beschikbaar zijn voor u als geregistreerde gebruiker.
  • Voor de uitvoering van een contract, zoals de ontwikkeling, naleving en uitvoering van het aankoopcontract voor de producten, artikelen of diensten die u hebt aangeschaft of van een ander contract met ons via de Service.
  • Om contact met u op te nemen, bijvoorbeeld via mail, telefoongesprekken, sms of andere gelijkwaardige vormen van elektronische communicatie; zoals push-meldingen van een mobiele applicatie met betrekking tot updates of informatieve communicatie met betrekking tot de functionaliteiten, producten of gecontracteerde diensten, met inbegrip van de beveiligingsupdates, indien dit noodzakelijk of redelijk is voor de implementatie ervan.
  • Om u te voorzien van nieuws, speciale aanbiedingen en algemene informatie over andere goederen, diensten en evenementen die wij aanbieden en die vergelijkbaar zijn met die u reeds heeft gekocht of waarover u vragen heeft gesteld, tenzij u ervoor heeft gekozen om dergelijke informatie niet te ontvangen.
  • Om uw verzoeken aan ons te volgen en te beheren.
  • Voor zakelijke overdrachten. Wij kunnen uw informatie gebruiken om een fusie, afstoting, herstructurering, reorganisatie, ontbinding of andere verkoop of overdracht van sommige of al onze activa te evalueren of uit te voeren, hetzij als eindigend concern, hetzij als onderdeel van een faillissement, liquidatie of soortgelijke procedure, waarbij Persoonlijke Gegevens die in het bezit zijn van ons over onze gebruikers van de Service, deel uitmaken van de overgedragen activa.
  • Voor andere doeleinden. We kunnen uw informatie gebruiken voor andere doeleinden, zoals gegevensanalyse, het identificeren van gebruikstrends, het bepalen van de effectiviteit van onze promotiecampagnes en om onze Service, producten, diensten, marketing en uw ervaring te evalueren en te verbeteren.

   

  We kunnen uw persoonlijke informatie delen in de volgende situaties

  Met Service Providers: Wij kunnen uw persoonlijke informatie delen met Service Providers om het gebruik van onze Service te monitoren en te analyseren, om contact met u op te nemen.

  Voor zakelijke overdrachten: Wij kunnen uw persoonlijke informatie delen of overdragen in verband met, of tijdens onderhandelingen over, een fusie, verkoop van bedrijfsactiva, financiering of overname van alle of een deel van ons bedrijf aan een ander bedrijf.

  Met Gelieerde ondernemingen: Wij kunnen uw gegevens delen met onze filialen, waarvan wij in dit  geval eisen dat zij dit privacy beleid respecteren. Filialen omvatten onze moedermaatschappij en alle andere dochterondernemingen, joint venture partners of andere bedrijven die wij controleren of die onder gemeenschappelijke controle zijn met ons.

  Met zakelijke partners: Wij kunnen uw informatie delen met onze zakelijke partners om u bepaalde producten, diensten of promoties aan te bieden.

  Met andere gebruikers: Wanneer u persoonlijke informatie deelt of op een andere manier in de openbare ruimte met andere gebruikers communiceert, kan deze informatie door alle gebruikers worden bekeken en buiten de openbare ruimte worden verspreid. Als u communiceert met andere gebruikers of zich registreert via een Social Media Service van derden, kunnen uw contacten op de Social Media Service van derden uw naam, profiel, foto’s en een beschrijving van uw activiteit zien. Ook andere gebruikers kunnen beschrijvingen van uw activiteit bekijken, met u communiceren en uw profiel bekijken.

  Met uw toestemming: We kunnen uw persoonlijke gegevens voor andere doeleinden vrijgeven met uw toestemming.

   

  Bewaren van uw persoonlijke gegevens

  De Onderneming bewaart uw Persoonsgegevens slechts zolang als nodig is voor de doeleinden die in dit privacy beleid worden uiteengezet. Wij zullen uw Persoonsgegevens bewaren en gebruiken voor zover dat nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld als wij uw gegevens moeten bewaren om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving), om geschillen op te lossen en om onze wettelijke overeenkomsten en ons beleid af te dwingen.

   

  Het bedrijf zal de Gebruiksgegevens ook bewaren voor interne analysedoeleinden. Gebruiksgegevens worden over het algemeen voor een kortere periode bewaard, behalve wanneer deze gegevens worden gebruikt om de veiligheid te versterken of om de functionaliteit van onze service te verbeteren, of wanneer we wettelijk verplicht zijn om deze gegevens voor een langere periode te bewaren.

   

  Overdracht van uw persoonlijke gegevens

  Uw gegevens, waaronder Persoonsgegevens, worden verwerkt in de kantoren van het bedrijf en op alle andere plaatsen waar de bij de verwerking betrokken partijen zich bevinden. Dit betekent dat deze informatie kan worden overgedragen naar -en onderhouden op- computers die zich buiten uw provincie, land of andere overheidsrechtsgebied bevinden, waar de wetten inzake gegevensbescherming kunnen verschillen van die van uw rechtsgebied. Uw toestemming voor dit privacy beleid gevolgd door uw indiening van dergelijke informatie betekent dat u instemt met die overdracht.

  Het Bedrijf zal alle stappen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit privacy beleid worden behandeld en er zal geen overdracht van uw persoonsgegevens plaatsvinden aan een organisatie of een land, tenzij er voldoende controle is, inclusief de beveiliging van uw gegevens en andere persoonlijke informatie.

   

  Openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens

   

  Zakelijke transacties

  Indien het bedrijf betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van activa, kunnen uw Persoonsgegevens worden overgedragen. Wij zullen u hiervan op de hoogte stellen voordat uw Persoonsgegevens worden overgedragen en worden onderworpen aan een ander privacy beleid.

   

  Wetshandhaving

  Onder bepaalde omstandigheden kan het Bedrijf verplicht zijn om uw Persoonsgegevens bekend te maken, indien dit wettelijk verplicht is of in reactie op geldige verzoeken van overheidsinstanties (bijvoorbeeld een rechtbank of een overheidsinstantie).

   

  Andere wettelijke vereisten

  Het bedrijf kan uw persoonsgegevens te goeder trouw bekendmaken in de overtuiging dat een dergelijke actie noodzakelijk is om:

  • Te voldoen aan een wettelijke verplichting.
  • De rechten of eigendommen van de onderneming te beschermen/verdedigen.
  • Te voorkomen of onderzoeken van mogelijke misstanden in verband met de Dienst,
  • De persoonlijke veiligheid van de Gebruikers van de Dienst of het publiek te beschermen,
  • Te beschermen tegen wettelijke aansprakelijkheid,

   

   

  Beveiliging van uw persoonlijke gegevens

  De veiligheid van uw persoonlijke gegevens is belangrijk voor ons, maar vergeet niet dat geen enkele methode van overdracht via het internet, of methode van elektronische opslag volledig veilig is. Hoewel wij ernaar streven om commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om uw Persoonlijke Gegevens te beschermen, kunnen wij de absolute veiligheid ervan niet garanderen. Ben u ervan bewust dat uw eventuele verzoek geen volledige of volledige verwijdering van online geplaatste inhoud of informatie garandeert en dat de wet in bepaalde omstandigheden verwijdering niet toestaat.

   

   

  Koppelingen naar andere websites

  Onze Service kan links bevatten naar andere websites die niet door ons worden beheerd. Als u op een link van een derde partij klikt, wordt u doorverwezen naar de site van die derde partij. Wij raden u ten zeerste aan om – indien u dat nodig acht – het privacy beleid van elke site die u bezoekt door te nemen. Wij hebben daar geen controle over en nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacy beleid of de praktijken van sites of diensten van derden.

   

   

  Wijzigingen in dit privacy beleid

  We kunnen ons privacy beleid van tijd tot tijd aanpassen. Wij zullen u op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen door het nieuwe privacy beleid op deze pagina te plaatsen. Wij zullen u op de hoogte brengen via mail en/of een prominente mededeling doen op ‘Onze Service’, voordat de wijziging van kracht wordt en de datum ‘Laatst bijgewerkt’ bovenaan dit privacy beleid updaten.

  U wordt geadviseerd om dit privacy beleid regelmatig te raadplegen voor eventuele wijzigingen. Wijzigingen in dit privacy beleid zijn van kracht wanneer ze op deze pagina worden geplaatst.

   

   

  Contacteer ons

  Als u vragen heeft over dit privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer: +31641983939.

   

  ***